Διον. Καραμαλίκης

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Ε.Σ.Υ.Δ

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Τον Φεβρουάριο του 2011 ολοκληρώθηκε η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ του Εργαστηρίου από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με τo πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005. (Αριθ. Πιστοποιητικού: 730 / 4 – 2 – 2011)