Διον. Καραμαλίκης

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Δείτε τις βασικές μας υπηρεσίες

Στην ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ αναλαμβάνουμε χημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερό, κρασί, λάδι, γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι και άλλα τρόφιμα, καθώς επίσης και αναλύσεις αποβλήτων και εδάφους.

Αναλύσεις Νερού

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερού

Αναλύσεις Τροφίμων

Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις Τροφίμων, Ποτών, Ζωοτρόφων

Αναλύσεις Εδάφους

Η ανάλυση εδάφους αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για την ορθή επιλογή καλλιέργειας

Λοιπές Αναλύσεις

Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, αναλύσεις συσκευασίας, αναλυσεις σε συμπληρωματα

Αναλύσεις Αποβλήτων

Εργαστηριακός έλεγχος λυμάτων, αποβλήτων (υγρών και στερεών)